Chirurgia stomatologiczna

Wraz z postępem rozwoju technik chirurgii szczękowej zwiększa się zakres zabiegów możliwych do przeprowadzenia w warunkach ambulatoryjnych, w znieczuleniu miejscowym. Pełny kontakt z pacjentem zmniejsza ryzyko powikłań możliwych przy zastosowaniu znieczulenia ogólnego. Po przeprowadzonym zabiegu pacjent powraca do zdrowia w warunkach domowych, w razie potrzeby pozostając w kontakcie telefonicznym z lekarzem prowadzącym.

Do zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej wykonywanych w naszym gabinecie w Gliwicach należą:

  • usuwanie zębów w znieczuleniu miejscowym
  • resekcja wierzchołków korzeni
  • Zabiegi chirurgiczne na przyzębiu, podcinanie wędzidełek wargi górnej i dolnej
  • sterowana regeneracja tkanek - stosowanie przeszczepów kości własnej i preparatów kościozastępczych w odbudowie wyrostka zębodołowego. Zabiegi sterowanej regeneracji tkanek z użyciem biomateriałów znajdują zastosowanie w odbudowie ubytków struktury kostnej i stosowane są przede wszystkim jako pomocnicze w implantologii. Stosowane są również w innych zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej a zwłaszcza w wypełnianiu ubytków kostnych w trakcie zabiegu resekcji wierzchołków korzeni zębów lub wyłuszczenia torbieli.
  • Wszczepianie implantów zębowych


Nasze procedury dezynfekcji i sterylizacji są zgodne z normami polskimi oraz europejskimi i zapewniają całkowite bezpieczeństwo w zakresie aseptyki.