Cyfrowa pracownia radiologii

We wrześniu 2009 otworzyliśmy pierwszą w Gliwicach ogólnodostępną cyfrową pracownię radiologii. Pracownia wyposażona jest w najnowsze urządzenia firmy Gendex które zapewniają m.in. 70% redukcji dawki promieniowania

Nasz gabinet wyposażony jest w urządzenie rentgenowskie najnowszej generacji firmy GENDEX, w pełni bezpieczne, posiada obniżoną dawkę promieniowania, oraz specjalnym programem dla dzieci. Wszystkie zdjęcia wykonywane są na miejscu i wydawane w formie pliku na CD lub dyskietce. RVG - przy minimalnej dawce promieniowania można uzyskać obraz zęba na monitorze. Dzięki obróbce komputerowej na uzyskanym obrazie można uwidocznić liczne szczegóły niewidoczne na standardowej kliszy RTG.