KAVO - Diagnodent

Przy standardowym przeglądzie jamy ustnej używamy kamery wewnątrzustnej, która umożliwia nam przyjrzenie się zębom w powiększeniu a pacjentowi zobaczenia własnych zębów na ekranie monitora. Przy przeglądzie zębów możemy ocenić stan próchnicy przy użyciu KAVO - Diagnodent. Diagnodent służy do wykrywania wczesnych zmian patologicznych w strukturach twardych tkanek zęba. Zmiany te dotyczą ognisk demineralizacji i zmian w szkliwie i zębinie, wczesne zmiany próchnicowe typu plama próchnicowa na powierzchni gładkich , jak i w bruzdach zębów. Wiązka światła laserowego ( długość fali 655 nm) jest absorbowana przez organiczne i nieorganiczne komponenty tkanek twardych.
Część światła jest reemitowana w postaci fluorescencji w podczerwieni. Fluorescencja ta ulega zmianom w wyniku demineralizacji i zmian próchnicowych, przez co może być poddana analizie. Wyniki z pomiarów są wyświetlane na ekranie DIAGNOdentu oraz podawane poprzez sygnał akustyczny.

Podstawowe zalety Diagnodentu to:

  • wysoka skuteczność urządzenia około 90% pozwala na wykrycie już najmniejszych defektów np. ognisk demineralizacji, przy próchnicy w fazie początkowej,
  • analizy nie uszkadzają tkanek zęba
  • możliwość kontroli szczeliny brzeżnej wypełnień
  • możliwość podjęcia odpowiedniej formy działan profilaktycznych lub terapii minimalnie inwazyjnej
  • diagnodent to przede wszystkim zmiana w podejściu do problemu próchnicy. Pozwala na niezwykle skuteczną ocenę diagnostyczną i co za tym idzie prawidłowy wybór terapi.