Protetyka / implantoprotetyka

Prace protetyczne  wykonywane są w renomowanych laboratoriach protetycznych, których pracownicy ustawicznie doskonalą techniki na specjalistycznych szkoleniach organizowanych w kraju i za granicą. Na szczęście z efektów pracy protetyków można skorzystać na miejscu, w Gliwicach.

Protetyka / implantoprotetyka to:

 • implanty
 • uzupełnienie brakujących zębów
 • protezy ruchome (protezy akrylowe, termoplastyczne, acetalowe, szkieletowe na zasuwach, zatrzaskach i teleskopach)
 • protezy stałe (korony pełnoceramiczne, korony porcelanowe wykonane na cyrkonie lub na bazie stopów bezniklowych, złota i tytanu, mosty porcelanowe oparte na inlayach, licówki porcelanowe i inne) przy planowanym leczeniu protetycznym przedstawiamy plan leczenia z kosztorysem

Implanty

Implant zęba to element zastępujący korzeń własnego zęba.

protetyka Gliwice, implanty

Implanty umożliwiają trwałe odtworzenie brakujących zębów. Jako jedyne zapobiegają bezpowrotnej utracie kości, jaka ma zawsze miejsce po usunięciu zęba.

protetyka Gliwice, implanty

Implanty to tytanowe tuleje, które nie są traktowane przez tkanki, jako "ciało obce", dzięki czemu zespalają się z nimi trwale w procesie osteointegracji. Proces ten umożliwia osadzenie na implancie korony protetycznej uzupełniającej brakujący ząb.

Odtwarzanie utraconych zębów przy pomocy implantów nie narusza sąsiednich zębów. Rekonstruowany ząb jest przymocowany do implantu i nie różni się wyglądem ani funkcjonalnością od własnych zębów pacjenta. Zapewnia to Pacjentowi komfort i stabilność.

W Naszej Placówce stosujemy implanty fimy Neobiotech. System ten jest sprawdzony podczas wieloletnich badań i obserwacji klinicznych, co gwarantuje Państwu bezpieczeństwo oraz międzynarodową gwarancję.

 

protetyka Gliwice, implanty

Wykorzystanie nowoczesnych technik planowania przedzabiegowego z wykorzystaniem tomografii komputerowej i zaawansowanych informatycznych programów chirurgicznej nawigacji (Simplant SurgiGide) oraz zastosowanie technik chirurgii ultradźwiękowej (PiezoSurgery) podczas zabiegu pozwala nam skrócić czas implantacji do minimum oraz poprawić samopoczucie pacjenta w okresie pooperacyjnym.

ZABIEGI WYKONUJĄ:

Jerzy Zbożeń - konsultacje implantologiczne, chirurg stomatolog implantolog,

Janina Plaskuda-Heller - chirurg stomatolog

ZALETY IMPLANTU:

 • Odbudowując brakujący ząb nie naruszamy (nie szlifujemy) sąsiednich zębów, jest to nieinwazyjne działanie i nie osłabia sąsiednich zębów.
 • Spełnia wysokie wymagania estetyczne Pacjentów gdyż zęby na implantach wyglądają bardzo naturalnie .
 • Zapobiega zanikowi kości.
 • Przeciwdziała pogarszaniu się estetyki umożliwiając zachowanie pełnego uzębienia bez względu na wiek.
 • Nie ma żadnych ograniczeń co do spożywania pokarmów. Można gryźć jak własnymi zdrowymi zębami.
 • Umożliwia odbudowę zęba na długie lata.
 • Odtworzone zęby na implantach są zamocowane na stałe.

RÓŻNE RODZAJE ROZWIĄZAŃ PROTETYCZNYCH:

1. UZUPEŁNIENIE IMPLATEM ZĘBOWYM POJEDYNCZEGO BRAKU ZĘBOWEGO:

To najczęstsze rozwiązanie w przypadku braku pojedynczego zęba. Umożliwia szybką pomoc Pacjentowi w stresującej sytuacji jaką jest utrata zęba w odcinku przednim. Jest również alternatywą dla klasycznego mostu wymagającego szlifowania sąsiednich zębów.

Do implantu dokręca się łącznik (tytanowy lub ceramiczny), na którym cementuje się koronę protetyczną. Istnieją również korony przykręcane bezpośrednio do implantu, w tych przypadkach łącznik z koroną stanowi jeden integralny element .

gabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetykagabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetyka

gabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetykaprotetyka Gliwice, implanty

dentysta gliwice nfz

 • Implant zastępuje usunięty korzeń zęba.
 • Implant z łącznikiem i koroną z ceramiki łączą w sobie naturalną estetykę z dużą wytrzymałością.
 • Luka została zamknięta - od korzenia aż po koronę - bez niszczenia zdrowych zębów i ryzyka dużego zaniku kości szczęki.

 

RÓŻNE RODZAJE ROZWIĄZAŃ PROTETYCZNYCH:

2. UZUPEŁNIENIE IMPLATAMI ZĘBOWYMI KILKU BRAKUJĄCYCH ZĘBÓW:

stomatolog Gliwice

Przy korzystnych warunkach podłoża kostnego, a także niezbyt rozległych brakach zębowych możliwe jest wykonanie konstrukcji stałej, niewyjmowanej (odtwarzającej trzy lub cztery zęby) umieszczonej na dwóch oddalonych od siebie implantach. To rozwiązanie zarówno funkcjonalne jak i ekonomiczne.

 • Dwa implanty stanowią stałe korzenie w szczęce dla mostu
 • Lub brakujące zęby są zastępowane implantami
 • Łuk zębowy odzyskuje pełny kształt

gabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetyka gabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetyka

gabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetykagabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetyka

RÓŻNE RODZAJE ROZWIĄZAŃ PROTETYCZNYCH:

3. ODTWORZENIE CAŁEGO ŁUKU ZĘBOWEGO KONSTRUKCJĄ NA IMPLANTACH:

 

gabinet stomatologiczny Gliwice

Pacjent, który utracił wszystkie zęby, może cieszyć się naturalnie wyglądającym i co najważniejsze w pełni funkcjonalnym uśmiechem. Jest to rozwiązanie, które posiada wiele kombinacji, dlatego każdy przypadek jest rozważany i planowany indywidualnie, a na wygląd konstrukcji ma wpływ wiele czynników.

Możliwe jest wykorzystanie implantów jako formy zamocowania (ustabilizowania) protezy całkowitej za pomocą konstrukcji umieszczonej na dwóch lub czterech implantach. Jest to alternatywa dla Pacjentów z problemami związanymi z ruchomością klasycznych protez.

gabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetyka

 • Już na czterech implantach w żuchwie można umocować zdejmowaną protezę.
 • Proteza jest zaopatrzona w niewielkie elementy stabilizujące.
 • Na belce, która łączy ze sobą implanty, pewnie zamocowana jest proteza.

gabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetykagabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetykagabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetyka

gabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetykagabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetykagabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetyka

IMPLANTACJA KROK PO KROKU

1. POSTĘPOWANIE PRZEDOPERACYJNE:

a. Wywiad chorobowy

b. Badanie zewnątrzustne i zewnątrzustne

c. Badanie radiologiczne

d. Wykonanie szablonów diagnostycznych i chirurgicznych.

dentysta Gliwice nfz stomatolog Gliwice nfz

gabinet stomatologiczny Gliwice, RTGgabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetyka

2. POSTĘPOWANIE OPERACYJNE:

a. Znieczulenie (miejscowe lub ogólne)

b. Wykonanie cięcia

c. Odsłonięcie płata śluzówkowo - okostnowego

d. Określenie miejsca i kierunku wprowadzenia implantu

e. Wykonanie łoża dla implantu

f. Wprowadzenie implantu

g. Położenie płata śluzówkowo - okostnowego i zszycie rany

h. Zalecenia pooperacyjne

 • zimny kompres
 • leki przeciwbólowe
 • miękka dieta
 • antybiotykoterapia
 • kontrola lekarska

dentysta Gliwice nfz

gabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetykagabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetykagabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetyka

gabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetykagabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetykagabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetyka

3. POSTĘPOWANIE POOPERACYJNE:

a. Uzupełnienie protetyczne tymczasowe

b. Ocena radiologiczna po okresie osteointegracji

c. Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej

d. Uzupełnienie protetyczne oparte na implantach

 • korony, mosty cementowane
 • korony, mosty przykręcane

gabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetykagabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetykagabinet stomatologiczny Gliwice, implanty, protetyka

protetyka Gliwice, implantyprotetyka Gliwice, implanty

KOSZTY

Leczenie implantologiczne i koszty z nim związane zależą od wielu czynników, m.in.:

 • ilości i typu zastosowanych implantów,
 • rodzaju wybranej odbudowy protetycznej oraz rodzaju materiału z jakiego jest ona wykonana
 • dodatkowych zabiegów odbudowy kości, gdy wymaga tego sytuacja kliniczna.

 

Leczenie implantologiczne może okazać się większą inwestycją początkową, ale często jest to najbardziej efektywne rozwiązanie długoterminowe w porównaniu do innych klasycznych rozwiązań protetycznych.

KOSZT LECZENIA W KAŻDYM PRZYPADKU USTALANY JEST INDYWIDUALNIE PO PRZEPROWADZENIU BADANIA I DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ.

GWARANCJA

Implant, tak jak naturalny ząb, otoczony jest dziąsłem, które chroni je przed infekcjami. Jeżeli implanty narażone są na działanie bakterii znajdujących się w osadach i w płytce nazębnej, powstaje stan zapalny otaczającego implant dziąsła. Prowadzi to do zaniku kości i utraty zębów/implantów.

Prace protetyczne zamocowane na implantach będą długowieczne tylko u tych Pacjentów, którzy utrzymują wzorową higienę jamy ustnej. Aby pozbyć się trudnych do usunięcia osadów Pacjent powinien minimum dwa razy w roku czyścić swoje implanty i zęby w gabinecie stomatologicznym.

Tak więc na Pacjenta nakłada się też obowiązki:

 • musi on zobowiązać się na piśmie do przestrzegania higieny jamy ustnej i terminów wizyt kontrolnych, podczas których lekarz kontroluje stan tkanek wokół implantów, sprawdza, czy nie pojawiły się przeciążenia na koronie implantu, czy nie pojawiły się oznaki parafunkcji etc.
 • regularnie wykonać kontrolne zdjęcie RTG.

Jeśli implant zdezintegrował się bez winy Pacjenta wszczepiany jest nowy implant nieodpłatnie w ramach "gwarancji". Jeśli natomiast Pacjent zlekceważył umowę to rękojmia przestaje obowiązywać.

CHIRURGIA PRZEDIMPLANTACYJNA

Zabiegi mające na celu przygotowanie podłoża kostnego do wszczepienia zamiennika zęba. Stosuje się ją w następujących przypadkach:

1. Kiedy występuje brak dostatecznej ilości tkanki kostnej w żuchwie i szczęce, przeprowadza się zabieg augmentacji kości. Polega on na rozszerzeniu kości za pomocą biomateriału lub przeszczepu własnej kości.

2. Jeżeli zabieg ma być wykonany w szczęce w okolicach zębów przedtrzonowych i trzonowych (przy jednoczesnej nisko położonej zatoce szczękowej), przeprowadza się wcześniej podniesienie dna zatoki szczękowej.

3. Jeżeli pojawia się skrajny zanik kości, do odtworzenia odpowiedniego podłoża kotnego wykonuje się przeszczep własnej kości za pomocą bloków kostnych.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy są jakieś choroby, które uniemożliwiają wszczepienie implantu?

Właściwie nie. Jeżeli chorujesz na takie schorzenia jak: choroba układu krążenia, uszkodzenie nerki lub jeśli posiadasz tendencje do krwotoków czy masz uszkodzony system immunologiczny, powinieneś zawsze powiedzieć o tym swojemu lekarzowi. W niektórych przypadkach efekty uboczne działania leków mogą wpływać na proces gojenia, dlatego też już podczas pierwszej konsultacji Twój dentysta powinien być poinformowany o wszystkich regularnie przyjmowanych przez Ciebie lekach. Dzięki temu lekarz doradzi Ci na temat wszystkich możliwych opcji leczenia i pomoże podjąć właściwą decyzję.

Czy wykrywacze metalu, np. podczas kontroli na lotnisku wykryją implanty?

Nie, nie musisz się tego obawiać. Implanty nie wywołują efektu magnetycznego, poza tym są zbyt mate aby zostać wykryte przez detektor. A jeśli kiedykolwiek zdarzyłoby się, aby detektor zareagował na implanty będziesz posiadać swoją kartę implantu, która szybko wyjaśni problem.

Czy implanty mogą zostać wszczepione natychmiast po usunięciu zębów?

Tak, obecnie zdarza się to bardzo często. Implant zostaje umieszczony w świeżej ranie, zaraz po usunięciu zęba. Nazywa się to natychmiastowym wszczepieniem implantu.

Co oznacza pojęcie "natychmiastowe obciążenie" i czy dotyczy to mnie?

Typowy plan leczenia implantologicznego obejmuje fazę gojenia bez obciążenia implantów, zaraz po ich wszczepieniu. W tej metodzie brak zębowy zaraz po wszczepieniu implantu jest uzupełniony za pomocą klasycznej, tymczasowej protezy, która zostaje przymocowana do zębów są siadujących. W obciążeniu natychmiastowym używane są metody i nowe systemy implantologiczne, które przy odpowiednich warunkach anatomicznych pozwalają na natychmiastowe osadzenie na implantach docelowego lub tymczasowego uzupełnienia protetycznego. W ciągu jednego dnia pacjenci otrzymują implanty oraz naturalnie wyglądające zęby. To czy natychmiastowe obciążenie jest metodą odpowiednią dla Ciebie będzie zależało od stanu kości szczękowej oraz pozycji implantów. Zapytaj swojego lekarza na temat możliwych opcji.

W jaki sposób powinienem dbać o zęby na implantach?

Zęby oparte na implantach nie tylko wyglądają jak naturalne zęby, ale mogą być również w prosty sposób czyszczone za pomocą szczoteczki do zębów - włączając w to szczoteczkę elektryczną - oraz pasty. Podczas czyszczenia należy zwrócić szczególną uwagę na okolice pomiędzy zębami a dziąsłem. Obszary te są kolonizowane przez bakterie, które atakując dziąsła po pewnym czasie mogą również zaatakować kość wokół implantu. Można temu zapobiec używając nici dentystycznej lub małych szczoteczek czyszczących przestrzenie między zębami. Dodatkowo, w regularnych odstępach czasu - co trzy miesiące powinieneś spotkać się ze swoim stomatologiem na profesjonalne oczyszczanie zębów. Pozwoli to na usunięcie osadu nazębnego i Twoje zęby będą znów wyglądać jak nowe. To jest tego warte.

Czy istnieje jakieś ryzyko związane z wszczepieniem implantów?

Wszczepienie implantu jest drobnym zabiegiem chirurgicznym. Komplikacje jak na przykład obrażenia nerwów czy naczyń krwionośnych są oczywiście możliwe, jednak obecnie, biorąc pod uwagę szerokie możliwości w diagnozowaniu i planowaniu, są one bardzo mało prawdopodobne. Jeśli implant jest umieszczany przez wykwalifikowanego implantologa, ryzyko nie jest większe niż w przypadku usuwania zęba mądrości. Bardzo mało prawdopodobna jest także nagła reakcja odrzucenia całkowicie wygojonego implantu. Jednakże w niektórych przypadkach kość może nie trzymać implantu wystarczająco mocno. W takich wypadkach, ze względu na problemy z obciążeniem, będzie konieczne usunięcie implantu pod znieczuleniem miejscowym. Najczęściej możliwe jest wstawienie nowego implantu podczas tego samego zabiegu. A jeśli implant zostaje zainfekowany? Infekcje wywoływane przez bakterie i wykryte odpowiednio wcześnie mogą zostać z sukcesem wyleczone. Jeśli regularnie uczęszczasz na wizyty kontrolne i dbasz o zęby również w domu, jest bardzo mało prawdopodobne abyś doświadczył tego problemu.