die neue Praxis

Najnowszy gabinet składa się z trzech stanowisk wyposażonych w unity firmy KAVO, które przystosowane są do leczenia w pozycji leżącej - w myśl zasad ergonomi. Umożliwiają również przyjmowanie pacjentów niepełnosprawnych. W skład wchodzą między innymi: ekran ciekłokrystaliczny, pompa próżniowa sterowana nożnie oraz automatyczny system czyszczenia ssaków, które pozwalają zachować ciągłość odkażania.