Garantie

W pełni odpowiadamy za jakość naszej pracy i udzielamy na nią gwarancji. Dzięki temu masz pewność, że nigdy nie zostaniesz ze swoimi problemami sam. Jeżeli masz uwagi na temat wykonanej usługi stomatologicznej możesz zawsze pytać o wszystko Twojego stomatologa.

Czas trwania gwarancji:

Wypełnienia - 2 lata
Stałe uzupełnienia protetyczne jako mosty i korony - 2-5 lat
Protezy częściowe - 2 lata
Protezy całkowite - 2 lata
Leczenie kanałowe - 3 lata

Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania usługi lub w przypadku leczenia całościowego pacjenta od dnia ostatecznego założenia wypełnienia. (Jeśli leczenie trwało w sumie nie dłużej niż 3 miesiące).
Warunkiem gwarancji jest bezpłatne badanie kontrolne przeprowadzane co 6 miesięcy.

Gwarancja nie obejmuje:

prac tymczasowych - korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,
prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

  • niedostatecznej higieny jamy ustnej
  • nieszczęśliwych wypadków,
  • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
  • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
  • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
  • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu, cukrzyca i terapii cytostatykami).