Chirurgia stomatologiczna

ekstrakcja zębów (również zębów zatrzymanych)

• resekcje

• hemisekcje

• wyłuszczenia torbieli

• zamknięcia przetok ustno-zatokowych

• chirurgiczne leczenie chorób przyzębia (paradontoza, zaniki kostne)

• uzupełnienie braków kostnych materiałem kościozastępczym

• implanty

Zobacz również: