KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Saw-Dental Gabinety Stomatologiczne Rembrandt; 44-100 Gliwice; ul. Nowy Świat 9C/II; e-mail: biuro@saw-dental.pl.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO,
w celu umówienia wizyty on-line.

2) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością umówienia wizyty on-line.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia),

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do umówienia wizyty on-line.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: nie został powołany zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

8) Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.