Marcin Ładniak

Marcin Ładniak

Specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Jest autorem i współautorem wielu specjalistycznych publikacji naukowych w czasopismach branżowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Stale podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach i kongresach w kraju oraz za granicą. W swojej pracy zawodowej zajmuje się w szczególności: chirurgicznym usuwaniem zębów, w tym zębów zatrzymanych, implantologią, przeszczepami kości, mikrochirurgią endodontyczą, zabiegami w obrębie zatok szczękowych.